POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI CHORYCH NA PADACZKĘ

powstało z potrzeby serca niesienia pomocy dzieciom, które napotykają w swoim życiu na trudności niejednokrotnie większe niż osoby niepełnosprawne.

Padaczka jest uważana za chorobę wstydliwą, a osoby, które na nią chorują za upośledzone umysłowo. W rzeczywistości nie zawsze tak jest. Wśród chorych na padaczkę są dzieci osiągające doskonałe wyniki w nauce, a mimo to proponuje im się indywidualny tok nauczania czy szkołę specjalną. Tak zaczyna się izolowanie dzieci i młodzieży od społeczeństwa.

Celem naszego Stowarzyszenia jest włączenie się w pierwszy ogólnoświatowy program, podejmujący próbę otwarcia się na ludzi z padaczką. Dzięki współpracy z naszymi sponsorami, a także innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci, zamierzamy organizować wakacje zimowe i letnie oraz turnusy rehabilitacyjne. Jedną z form naszego działania będą spotkania z nauczycielami i dziećmi, mające na celu popularyzowanie wiedzy na temat padaczki.program do pit - darmowy
 
© 2008 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę | kontakt: listy.padaczka.pl@o2.pl